avslappnad-hand-background

Naprapati

Vad är naprapati?  

    Naprapathögskolan i Stockholm utbildar naprapater. Efter fullgjord utbildning o praktik kan man söka legitimation. I mitt fall gjordes praktiken vid ortopedmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
    Att vara legitimerad naprapat innebär att man är godkänd av Socialstyrelsen och att jag står under Hälso- och sjukvårdsnämndens tillsyn.
    En naprapatbehandling kan innehålla samtal och tester för att hitta eventuella problem, behandling i form av massage, triggerpunkts-behandling, stretch och mobilisering och manipulation av leder. Även stretch och träningsövningar att göra på egen hand kan ingå.
    Naprapater arbetar med funktionsrubbningar och smärt-tillstånd i rörelseorganen, dvs muskler och leder. Behandlingsmetoder och antalet besök anpassa efter skadans art och varje patient behandlas i genomsnitt tre till fem gånger. Behandlingen sker med massage och specifika handgrepp som manipulation och mobilisering. Dessa kompletteras med stretchövningar och triggerpunktsbehandling. Patienterna får också individuella träningsprogram och ergonomisk rådgivning. 

Hur skiljer sig en behandling hos naprapatkiropraktor och sjukgymnast?

    I första hand ligger skillnaderna i vilken inriktning en terapeut har valt att jobba efter. Vi jobbar mot samma målgrupp men med lite olika erbjudanden om hjälp.
    Rent generellt kan man kanske uttrycka det så här; naprapater är "muskelgubbar"; kiropraktorer är "kotknackare" och hos sjukgymnaster får du "hjälp till självhjälp" genom träning. Men detta är som sagt en mycket bristfällig beskrivning av vad det är vi gör inom de olika områdena.

    De olika formerna av behandling används flitigt inom alla tre skråna. sjukgymnaster och kiropraktorer hjälper dej med musklerna; kiropraktorer och naprapater ger dej hjälp till självhjälp genom träning; naprapaten och sjukgymnasten använder sig av ledbehandlingar.
    Så för att få en uppfattning av vad det är du behöver för slags terapeut, Fråga i din omgivning efter rekommendationer. Eller ring någon av dom som finns i din närhet o Prova! 
    Och du! Man får byta terapeut o prova andra även om man har gått hos en under lång tid. Terapeuten finns där för dej, det ska inte vara tvärt om.

Vet du ändå inte vart du ska ta vägen, skriv till mej så kanske jag kan hjälpa dej hitta ett bra alternativ.

"Jag trivs med mitt jobb som naprapat;
med att få lov att släppa loss problemlösnings-
mekanismerna i huvudet och försöka
hitta en möjlig lösning."

Att få hjälpa människor är stort!  

    När det kommer till smärta och besvär med rörelseapparaten, finns det lika många varianter på besvär som det finns individer som har besvär.
    En smärta styrs av många aspekter. Allt från skadan i vävnaderna till tankarna du tänker. Med risk för att låta för oprecis behöver man som terapeut beakta hela spektrat för att få med sej kunden och dennes besvär mot en förbättring. Häri ligger också mycket av kraften i en behandling. Att kunden tar hjälp av mej för att hjälpa sej själv. Vilka tankar du som kund tänker om din situation och vad du förväntar dej i behandlingen, spelar en mycket stor roll i hur behandlingen går.

"Det är inte bara som att justera
hjulinställningen på bilen, även
om mycket hänger på det."


Hos mej hittar du en bra samarbetspartner när det gäller att skapa förbättring.

Välkommen!